نویسنده = ابراهیم محمودزاده
تعداد مقالات: 4
2. نقش مدیریت دانش در کنترل راهبردی سازمان (مطالعه موردی: ستاد یک وزارتخانه دولتی)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1397، صفحه 131-164

ابراهیم محمودزاده؛ مرتضی اشنه در؛ محمدمهدی قوچانی نژاد


3. ارزیابی ضرورت توسعه مدیریت دانش در بخش عمومی و دولتی ایران به‌مثابه تغییری راهبردی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-161

ابراهیم محمودزاده؛ غفور تقی‌زاده بیرامی


4. بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1396، صفحه 72-109

سیدعزت‌اله فاطمی‌نسب؛ ابراهیم محمودزاده


شماره‌های پیشین نشریه