نویسنده = داود آقامحمدی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی مدیریت تحول آفرین تکاملی و روش‌شناسی طرح ریزی راهبردی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1398، صفحه 149-196

شهاب شریفی؛ داود آقامحمدی


شماره‌های پیشین نشریه