کلیدواژه‌ها = ساختار نظام اداری
تعداد مقالات: 2
1. نگرش سیستمی در تدوین راهبردهای بازمهندسی ساختار نظام اداری کشور

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 67-94

بهروز ریاحی؛ علیرضا نصرتی


شماره‌های پیشین نشریه