کلیدواژه‌ها = رویکردهای مدیریت دانش
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت دانش در کنترل راهبردی سازمان (مطالعه موردی: ستاد یک وزارتخانه دولتی)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1397، صفحه 131-164

ابراهیم محمودزاده؛ مرتضی اشنه در؛ محمدمهدی قوچانی نژاد


شماره‌های پیشین نشریه