تدوین الگوی راهبردی ساختار و مدیریت امور حمل‌ونقل هوایی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

چکیده

حمل‌ونقل هوایی به‌عنوان پیشران توسعه در جوامع مختلف شناخته می‌شود و از آثار راه‌اندازی حمل‌ونقل هوایی در هر شهری، توسعه آن شهر و منطقه مربوط به آن می‌باشد. تأثیر صنعت حمل‌ونقل بر رشد و توسعه اقتصادی، قابل ملاحظه است و از 1.5  تا 2.5 درصد رشد اقتصادی در کشور‌ها مربوط به این حوزه می‌باشد، با اینکه در برخی از کشورها از میزان بیشتری نیز برخوردار است؛ بنابراین و با عنایت به  اهمیت این حوزه، داشتن مدل و الگویی برای توسعه این صنعت ضرورتی انکارناپذیر است و با در نظر گرفتن تفکر دینی که بن‌مایه تشکیل جمهوری اسلامی ایران است، لازم است این الگو علاوه بر رعایت نکات تجربی و مطالعات محیطی مبتنی بر نظرات ولایت فقیه باشد. هدف از این مقاله ارائه مدل راهبردی ساختار و مدیریت این حوزه می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله روش‌های توصیفی–تحلیلی و موردی –زمینه‌ای می‌باشند و جامعه آماری متشکل از مدیران و کارشناسان ارشد حوزه حمل‌ونقل هوایی و تعداد آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران برابر 67 نفر بوده است. ابزارهای گردآوری اطلاعات؛ شامل اسناد کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه بوده است و روش تحلیل اطلاعات استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌ها و توزیع‌های آماری و آزمون فرض استفاده شده است. با استفاده از نتایج به‎دست‎آمده، مدل ساختار و مدیریت امور حمل‌ونقل هوایی کشور به دست آمده و این مدل شامل بخش‌های  ارائه‌دهندگان خدمات حاکمیتی؛ شامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، وزارت اطلاعات، گمرک و بخش نظارت بر ایمنی و سوانح؛ تشکیلات اجرایی؛ شامل بازیگرانی که در این حوزه خدمات ارائه می‌دهند و در نهایت تشکیلات ستادی و هدایت‌کننده؛ شامل وزارت راه و شهرسازی، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و سازمان هواپیمایی کشوری ایران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی

 • امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه)، صحیفه نور، ج 4، قابل دسترسی در   http://www.imam-khomeini.ir/fa/books.
 • الوانی، سید مهدی (1386)، مدیریت عمومی‌، چاپ سی‌ام، تهران: نی.
 • ایران‌نژاد پاریزی، مهدی؛ ساسان گهر، پرویز (1373)، سازمان و مدیریت، تهران: ناشر مؤسسه بانکداری ایران.
 • دهقان، ع (1386)، نظریه‌های ارتباطات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • رابینز، استیفن پی؛ دی سنز، دیوید ای  (1379)، مبانی مدیریت، ترجمه سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی، بهروز اسراری، ارشاد، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • خسروپناه، عبدالحسین (1389)، فلسفه اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • رزاقی، افشین (1381)، نظریه‌های ارتباطات اجتماعی، چاپ اول، تهران: پیکان.
 • رضائیان، علی (1387)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.
 • رضائیان، علی (1380)، مدیریت رفتار سازمانی، چاپ دوم، تهران: نشر سمت.
 • روشه، گی (1379)،  کنش اجتماعی، هما زنجانی‌زاده، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 • گرجی، ابراهیم؛ برخورداری، سجاد (1388)، مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: ثالث.
 • گریفین، مورهد (1386)، رفتار سازمانی، مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ دوازدهم، تهران: نشر مروارید.
 • گولد، جولیوس و همکاران (1376)، فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعی، گروه مترجمان، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.
 • ساعتچی، محمود (1377)، روان‌شناسی بهره‌وری، چاپ دوم، تهران: نشر ویرایش.
 • شایان‌مهر، علی‌رضا (1377)، دایرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: کیهان.
 • علاقه‏بند، علی (1388)، مقدمات مدیریت آموزشی، تهران: نشر دانشگاه پیام نور.
 • قراملکی، فرامرز (1385)، اصول و فنون پژوهش در گستره دین‌پژوهی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
 • قوامی، سید صمصام الدین (1383)، مدیریت از منظر کتاب و سنت، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان، مرکز تحقیقات علمی.
 • میرزایی، خلیل (1385)، فرهنگ تخصصی انگلیسی-فارسی علوم انسانی، تهران: حفیظ.
 

ب. انگلیسی

 • ADB. (2007). Preventive Infrastructure Master Plan. Asian Development Bank.
 • ADP,2011,http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Group/Sustainablegrowth/customers_and_partners/alliance_with_amsterdam_airport/
 • ADP,2012, http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/Resources/ed26357b-4deb-4ffd-a6f7-fe9af3ce88d8-TAV_ADP_PR_160512EN.pdf
 • Airbus. (2005). Global market Forecast 2006-2025. France: irbus Company.
 • Anon. (2000). Current Market Outlook. USA: The Boeing Company.
 • ATAG, A. T. (2008). The economic and social benefits of air transport 2008. Geneva: Air Transport Action Group [ATAG].
 • Balley, Elizabethe. , (2007), Air Transportation Deregolation,
 • CCAA. (2006). The Guidelines of CAAC on Deepening the Reform of the Civil Aviation Industry. Minhangfa : China Civil Aviation Authority.
 • ICAO, 2013, Facts & Figures, Available at : www.ICAO.INT
 • Joppien, M. G. (2006). Strategisches airline-management (2. Aufl.). Bern: Haupt.
 • Infras. (2000). Sustainable Aviation – Pre-study,. Zurich: INFRAS Consulting.
 • Kennet, D. M. (1993). Did deregulation affect aircraft engine maintenance? An empirical policy analysis. The Rand Journal of Economics, 24(4), 542–558.
 • Maughan, J., & Raper, D. (2000). Local Air Quality – Will Local Air Quality have an Impact on the Growth of the Aviation Industry? Aviation and Environment Conference Euromoney. London.
 • Saling, B. (2004). The building of an industry. STAT Trade Times.
 • Star Alliance, 2014, http://www.staralliance.com/en/be
 • Sterzenbach, R., & Conrady, R. (2003). Luftverkehr: Betriebswirtschaftliches lehr- und handbuch. M€unchen: Oldenbourg.
 • Wells, A. T., & Wensveen, J. G. (2004). Air transportation. A management perspective (5th ed.). Belmont: Brooks/Cole Publishing.
 • Wensveen , J. G. (2006). Air Transportation A Management Perspective. Burlington,: Ashgate.
 • Wittmer, A., Bieger, T., & Muller, R. (2011). Aviation Ayatems : Management of the Integrated Aviation Value Chain. London: Springer Heidelberg Dodrecht.
 • Xiaowen, F. (2006). Three Essay on Air Transport Economics and Public Policy. Ottawa: The University of British Columbia.