ارائه الگوی راهبردی اداره امور بازنشستگی کشوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی؛ و معاون اداری مالی کمیته امداد امام (ره)؛

چکیده

هدف اصل این تحقیق، ارائه الگوی راهبردی در زمینه اداره امور بازنشستگی کشوری بر‌اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی ایران و بهره‌گیری از تجارب موفق بشری می‌باشد. به همین منظور از تعداد 80 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه صندوق بازنشستگی کشوری در جهت نمونه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌ شده است. در بخش تحلیلی این رساله با استفاده از تحلیل محتوی از اسناد و قوانین بالادستی، تجارب نظام و تجارب بین‌المللی و همچنین سخنان امامین انقلاب، کدهای مرتبط با ابعاد نه‌گانه مدل موردنظر(دکترین، سیاست، اهداف، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، کنترل، اجرا و پیاده‌سازی) شناسایی گردید. در این بخش از نرم‌افزار maxqda استفاده ‌شده است. در نهایت مدل شناسایی شده این تحقیق، دارای ابعاد نه‌گانه به همراه شاخص‌ها و زیر مولفه های مرتبط با الگوی راهبردی اداره امور بازنشستگی است‌ که هر یک نیز دارای وزن دهی مرتبط با خود بوده است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

 • جلیلی، طیبه (1388) بررسی سیستم بازنشستگی کارکنان دولتی کالیفرنیا (Cal PERS) سازمان بازنشستگی کشوری.
 • ربالینو دیوید، نظام­های بازنشستگی در خاورمیانه و شمال آفریقا، (1387). ترجمه علی ماهر، حسین مشیری تبریزی، داود حاتمی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 • عسگریان، علیرضا، حمیدرضا ایزد بخش و سید امیر آقایی(1392). تأمین اجتماعی و آینده پیش­رو اندیشه اقتصادی، دنیای اقتصاد.
 • گزارش بودجه صندوق بازنشستگی کشوری (1394)، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه ای موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری.
 • گزارش رسمی بودجه ده‌ساله صندوق به انضمام بودجه سال (1393)، دبیرخانه صندوق بازنشستگی کشوری.
 • گزارش‌های صندوق بازنشستگی کشوری (1394)، دبیرخانه صندوق بازنشستگی کشوری.
ب. منابع لاتین

 • Bradley, D., Pantzalis, C., & Yuan, X. (2016). The influence of political bias in state pension funds. Journal of Financial Economics, 119(1), 69-91.
 • Drucker, P. F. (2013). The unseen revolution: How pension fund socialism came to America. Elsevier.
 • Holzmann, R. (2012). Global pension systems and their reform: Worldwide drivers, trends and challenges. International Social Security Review, 66(2).
 • Perrin, E. C., Siegel, B. S., & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. (2013). Promoting the well-being of children whose parents are gay or lesbian. Pediatrics, 131(4), e1374-e1383.
 • Petrides L V and Dangerfield BC (2003). Financing retirement: A basic economic analysis of the Pay-As-You-Go (PAYG) system and the expected consequences from a transition to a funded (FF) scheme, System Dynamics Review.
 • Shipman W (1998). Facts and Fantasies about Transition Costs, The Cato Institute, SSP no 13, Octber 13, p.2.
 • Siemiatycki, M. (2015). Canadian pension fund investors in transport infrastructure:A case study. Case Studies on Transport Policy 3 (2015).
 • Wang, J., Masehi-Lano, J. J., & Chung, E. J. (2017). Peptide and antibody ligands for renal targeting: nanomedicine strategies for kidney disease. Biomaterials Science.
 • Warshawsky, M. (2017). Life-Cycle Saving, Limits on Contributions to DC Pension Plans, and Lifetime Tax Benefits. Evolution, 5, 17.