دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1398 
3. ارائه الگوی مدیریت راهبردی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

صفحه 67-102

محمود احمدی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ امیر جعفرپور


7. طراحی و تدوین الگوی شایستگی مدیران دولتی‌‌‎ایران

صفحه 197-226

اسماعیل اسدی؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ عبادا... بانشی؛ رضا صادقی


8. ارائه الگوی مدیریت راهبردی دانش با تکیه بر اسلام ناب محمدی(ص)

صفحه 227-250

حجت الاسلام دکتر حسین تاج آبادی؛ مصطفی نجاتی؛ منصور نیک چهره گل افزانی


9. پیوند مساجد و آموزش و پرورش زمینه ساز نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی

صفحه 251-290

ابوالقاسم خسروی سهل آبادی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ سید جواد امینی؛ غلامرضا گودرزی


12. ارائه الگوی تدوین تجربه‌های مدیران

صفحه 361-387

علی محمد سالاری؛ نصراله ابراهیمی


14. تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

صفحه 418-449

یوسف محمدی مقدم؛ میثم دهناد؛ علی دلاور؛ زهرا علیپور درویشی


15. طراحی الگوی مناسب بودجه‌ریزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تعامل با نهادهای حاکمیتی

صفحه 451-470

اصغر صالح اصفهانی؛ الیاس نادران؛ سعید مجردی؛ احمد امیرآبادی فراهانی