کلیدواژه‌ها = اقتصاد دانش‌بنیان
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی راهبردی اقتصاد دفاعی دانش‌بنیان جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1397، صفحه 151-179

عباس چهاردولی؛ محمود احمدی‌شریف


2. عوامل موثر بر دارایی های نامشهود و بررسی نقش آنها در اقتصاد دانش‌بنیان (مطالعه موردی: شرکت‌های بورسی ایران)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-66

حبیب‌اله دهقان؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ احمد یعقوب‌نژاد؛ فریدون رهنما رودپشتی


شماره‌های پیشین نشریه